Công nghiệp điện tử Việt Nam nắm bắt cơ hội lớn

Công nghiệp điện tử Việt Nam nắm bắt cơ hội lớn

Từ đầu năm 2023 đến nay đã có nhiều hãng, doanh nghiệp điện tử lớn trên thế giới dịch chuyển vào Việt Nam, tìm kiếm cơ hội sản xuất và triển khai chuỗi cung ứng, ...
Hợp tác tăng cường hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp ô tô và điện - điện tử tại Việt Nam

Hợp tác tăng cường hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp ô tô và điện - điện tử tại Việt Nam

Ngày 18/7, tại TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam (IDCS) và Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt - Hàn ...
Bắc Ninh: Công nghiệp điện tử chiếm hơn 80% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp

Bắc Ninh: Công nghiệp điện tử chiếm hơn 80% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp

Tỷ trọng sản phẩm công nghiệp công nghệ cao của tỉnh Bắc Ninh ước đạt 86%; công nghiệp điện tử có tỷ trọng chiếm tới hơn 80% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp…
Bắc Ninh phát huy thế mạnh sản xuất công nghiệp

Bắc Ninh phát huy thế mạnh sản xuất công nghiệp

Với chủ trương đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao của cả nước, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực chú trọng phát triển lĩnh ...
Công nghệ tái chế dung môi isopropanol đã qua sử dụng trong công nghiệp điện tử

Công nghệ tái chế dung môi isopropanol đã qua sử dụng trong công nghiệp điện tử

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tái chế dung môi isopropanol đã qua sử dụng trong công nghiệp điện tử, qui mô 500 m3 dung môi isopropanol sạch/năm là đề tài khoa học cấp bộ ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động