Thứ sáu 02/06/2023 01:31
Dòng sự kiện

Công nghệ tái chế dung môi isopropanol đã qua sử dụng trong công nghiệp điện tử

18/01/2020 15:01
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tái chế dung môi isopropanol đã qua sử dụng trong công nghiệp điện tử, qui mô 500 m3 dung môi isopropanol sạch/năm là đề tài khoa học cấp bộ do Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu thực hiện.
Kinh tế tuần hoàn - Từ Sản xuất đến Tiêu dùng và Xử lý chất thải
cong nghe tai che dung moi isopropanol da qua su dung trong cong nghiep dien tu
Dung môi Isopropano có rất nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Mục tiêu của đề tài, nhằm hoàn thiện được qui trình công nghệ tái chế dung môi isopropanol đã qua sử dụng trong công nghiệp điện tử, quy mô 500 m3/năm, với các nội dung chủ yếu sau: Hoàn thiện hệ thiết bị tái chế dung môi isopropanol đã qua sử dụng trong công nghiệp điện tử, quy mô 500 m3/năm; nghiên cứu hoàn thiện qui trình công nghệ tái chế dung môi isopropanol đã qua sử dụng trong công nghiệp điện tử, quy mô 500 m3/năm; sản xuất thử nghiệm 50 m3 sản phẩm dung môi isopropanol sạch, đáp ứng yêu cầu làm dung môi của ngành công nghiệp điện tử; kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm; ứng dụng thử nghiệm sản phẩm.

Dự kiến, công trình nghiên cứu sẽ được thực hiện trong thời gian 02 năm, từ 01/01/2020-31/12/2021. Kết quả thu được, bao gồm:Quy trình công nghệ hoàn thiện tái chế dung môi isopropanol đã qua sử dụng trong công nghiệp điện tử, quy mô 500 m3/năm; hệ thiết bị tái chế dung môi isopropanol đã qua sử dụng trong công nghiệp điện tử, quy mô 500 m3/năm; 50 m3 sản phẩm dung môi isopropanol sạch, đáp ứng các yêu cầu về hàm lượng isopropanol đạt trên 99,3%, chỉ chứa nước và isopropanol; không chứa hợp chất hữu cơ (phát hiện bằng phương pháp sắc ký; khoảng nhiệt độ chưng cất (760 mmHg): 81-82.8oC; khối lượng riêng (20/20oC): 0,7860 – 0,7870; không có mùi lưu lại trên que thử mùi sau khi isopropanol bay hơi hoàn toàn và tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm.

Báo cáo kết quả ứng dụng thử nghiệm sản phẩm trong quá trình rửa linh kiện điện tử tại các nhà máy điện tử, với quy mô và khối lượng sản phẩm là 500 m3/năm; 50 m3 sản phẩm dung môi isopropanol sạch.

Quang Minh
Xem phiên bản di động