Nhận thức của người dân về túi nilon vẫn hạn chế

Nhận thức của người dân về túi nilon vẫn hạn chế

Nhà nước đang từng bước thực hiện giảm số lượng túi nilon thải ra môi trường bằng những hành động tích cực nhằm thay đổi nhận thức của người dân về rác thải nhựa
Đề nghị đánh thuế robot để bảo vệ người lao động

Đề nghị đánh thuế robot để bảo vệ người lao động

Thị trưởng thành phố New York đề nghị đánh thuế lên robot như một biện pháp để chống lại ngành công nghiệp hóa và sa thải người lao động trên đất Mỹ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động