Bài 3: Quản lý và giám sát môi trường chặt chẽ

Bài 3: Quản lý và giám sát môi trường chặt chẽ

Dự án “Nhà máy điện rác Hậu Giang đi vào hoạt động sẽ có những tác động tới môi trường, bởi phát sinh các loại nước thải, bụi, khí thải; chất thải sinh hoạt, chất ...
Bài 1: Các tác động môi trường chính từ Dự án

Bài 1: Các tác động môi trường chính từ Dự án

Mới đây, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy điện rác Hậu Giang” có địa chỉ tại ấp Hòa Quới ...
Bài 2: Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường

Bài 2: Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường

Dự án “Nhà máy điện rác Hậu Giang” có quy mô công suất 600 tấn/ngày (70% rác thải sinh hoạt và 30% rác thải công nghiệp không nguy hại) áp dụng công nghệ hiện đại, ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động