Tác động kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và nông thôn đến tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt

Tác động kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và nông thôn đến tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt

Trước năm 70 của thế kỷ thứ 20, hầu hết chất thải rắn (CTR) nói chung và chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) nói riêng ở nông thôn được tái sử dụng (hầu như không ...
Luồng gió mới trên quê hương Phú Thịnh

Luồng gió mới trên quê hương Phú Thịnh

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển (2009 – 2019), thị trấn Phú Thịnh hôm nay đã khoác trên mình một diện mạo mới, khang trang hơn và đang vươn lên xứng tầm ...
Gia tăng giá trị mới từ chất thải

Gia tăng giá trị mới từ chất thải

Việc xử lý, quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) nếu không có các giải pháp đồng bộ, kịp thời, sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động