Thọ Xuân: Công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực

Thọ Xuân: Công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực

Thời gian qua, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc nên công tác bảo vệ môi trường tại ...
Vĩnh Phúc kỳ vọng tạo ra bứt phát trong tăng trưởng kinh tế - xã hội

Vĩnh Phúc kỳ vọng tạo ra bứt phát trong tăng trưởng kinh tế - xã hội

Bằng sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trước các khó khăn, Vĩnh Phúc đang kỳ vọng tạo ...
Thọ Xuân huy động hệ thống chính trị chung tay công tác bảo vệ môi trường

Thọ Xuân huy động hệ thống chính trị chung tay công tác bảo vệ môi trường

Thời gian qua Thọ Xuân đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc, do đó công tác bảo vệ môi trường tại ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động