Thọ Xuân huy động hệ thống chính trị chung tay công tác bảo vệ môi trường

20/02/2022 14:11 Tăng trưởng xanh
Xác định công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương muốn bền vững luôn phải đi đôi với công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua Thọ Xuân đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc, do đó công tác bảo vệ môi trường tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Thọ Xuân huy động hệ thống chính trị chung tay công tác bảo vệ môi trường
Lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Thọ Xuân xung kích, nhiệt tình tham gia công tác bảo vệ môi trường

Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trên, các cấp, các ngành địa phương đã tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến rộng rãi Nghị quyết, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, Quyết định 1988/QĐ-UBND đến các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân.

Huyện ủy, UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đến các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong từng văn bản triển khai, chương trình, dự án; phân công lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Công tác thông tin tuyên truyền về vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên, liên tục trên đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử từ huyện đến cơ sở hàng tuần và dịp cao điểm, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tính tự giác thực hiện của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân về vệ sinh môi trường.

Hàng năm, UBND huyện đã ký kết chương trình phối hợp với MTTQ, các đoàn thể cấp huyện về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; trong đó Hội phụ nữ huyện thực hiện Mô hình ''Đường hoa''; ''Nhà sạch - Vườn mẫu'' '' Nhà sạch - vườn đẹp, vệ sinh đường làng ngõ xóm”; Hội cựu chiến binh thực hiện phong trào "Cựu chiến binh với công tác bảo vệ môi trường đồng ruộng''. Hội nông dân duy trì mô hình “Vệ sinh các tuyến mương tiêu, đường nội đồng”; Liên đoàn lao động huyện duy trì phong trào “Vệ sinh môi trường tại các cơ quan, công sở”...

Thọ Xuân huy động hệ thống chính trị chung tay công tác bảo vệ môi trường
Phong trào “Vệ sinh môi trường tại các cơ quan, công sở” đã tạo cảnh quan thêm khang trang, sạch đẹp tại các công sở trên địa bàn Thọ Xuân

Đoàn thanh niên duy trì phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; huy động lực lượng đoàn viên thanh niên thực hiện các tuyến đường tranh bích họa, cột điện nở hoa; tuyến đê kiểu mẫu; mô hình vườn ươm thanh niên tại các trường THPT.

Trong việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn đã được tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện trên toàn địa phương. Đối với bao bì hóa chất bảo vệ thực vật, đến nay, 30/30 xã, thị trấn đã lắp đặt hơn 3.000 thùng chứa bao bì thuốc BVTV. Toàn bộ rác thải nguy hại đồng ruộng và trong sinh hoạt đã được UBND huyện hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường CNC Hòa Bình thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định; trong năm 2021, Công ty đã thu gom, xử lý được 5.061 kg rác thải nguy hại trên địa bàn. Hoạt động thanh tra, kiểm tra luôn được UBND huyện quan tâm xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trong năm 2021, UBND huyện đã tiến hành kiểm tra đối với 10 doanh nghiệp trên địa bàn cùng nhiều lượt kiểm tra môi trường của các hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Qua kiểm tra, đã yêu cầu 3 doanh nghiệp thực hiện các biện pháp xử lý chất thải và bảo vệ môi trường trong hoạt động, sản xuất; yêu cầu 4 hộ gia đình tạm dừng hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc - gia cầm để khắc phục, sửa chữa hệ thống chuồng trại đảm bảo quy định.

Thọ Xuân huy động hệ thống chính trị chung tay công tác bảo vệ môi trường
Nhờ việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nên công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã có những chuyển biến tích cực

Nhờ việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nên công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã có những chuyển biến tích cực. 100% làng nghề đạt yêu cầu về môi trường; 90% số cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 86,8% hộ chăn nuôi ở nông thôn có chuồng trại hợp vệ sinh; 91,4 % hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh; 91,8% chất thải rắn được thu gom, xử lý; 100% chất thải y tế được thu gom, xử lý; 95% chất thải rắn nguy hại được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn; 100% các dự án đầu tư về sản xuất, cơ sở hạ tầng mới có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 100% cơ sở sản xuất mới xây dựng áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 95% dân số đô thị được dùng nước sạch; 99,87% dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; 100% số xã, thị trấn có bãi chôn lấp, xử lý rác thải sinh hoạt; tỷ lệ che phủ rừng đạt 9%.

Để duy trì những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn, trong năm 2022 Huyện ủy, UBND huyện Thọ Xuân sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường. Các xã, thị trấn, các phòng, ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về môi trường, kịp thời ngăn chặn, phát hiện những hành vi gây ô nhiễm môi trường, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về môi trường trên địa bàn hướng tới xây dựng Thọ Xuân thành một đô thị xanh – sạch – đẹp và đáng sống trong tương lai../.

Trần Chiến
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động