Bắc Ninh: Đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Bắc Ninh: Đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025, tiếp tục thực hiện đến năm 2030, khẳng định quyết tâm chính trị của địa phương về làm sạch môi trường, ...
Đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng

Đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng

6 tháng cuối năm, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, khu chế xuất, khu kinh tế các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, đổi mới và nâng cao ...
Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh

Trung tâm có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước; thực hiện các hoạt động dịch vụ khác như tư vấn đầu tư xây dựng và thực ...
PC Hà Nam chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

PC Hà Nam chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã tích cực triển khai nhiều giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn các nhiệm vụ trên...
Công ty Điện lực Hà Nam nâng cao chất lượng dịch vụ sản xuất kinh doanh

Công ty Điện lực Hà Nam nâng cao chất lượng dịch vụ sản xuất kinh doanh

Phát huy những thành tích đã đạt trong năm 2021, khắc phục những tồn tại khiếm khuyết, Công ty Điện lực Hà Nam quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ ...
Thọ Xuân huy động hệ thống chính trị chung tay công tác bảo vệ môi trường

Thọ Xuân huy động hệ thống chính trị chung tay công tác bảo vệ môi trường

Thời gian qua Thọ Xuân đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc, do đó công tác bảo vệ môi trường tại ...
Ngành Công Thương: Nỗ lực cao nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

Ngành Công Thương: Nỗ lực cao nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

Ngày 09/01/2022, Bộ Công Thương long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Nâng cao thế chủ động trước thiên tai bảo vệ đời sống người dân

Nâng cao thế chủ động trước thiên tai bảo vệ đời sống người dân

Những năm qua Chi cục phòng, chống thiên tai Hà Nội (Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội) đã tham mưu cấp trên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, không ngừng nâng ...
Nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm ...
10 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2020

10 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2020

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Tuyển chọn đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường

Tuyển chọn đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 397/TB-BXD về việc tuyển chọn đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động