Hà Nội ô nhiễm bụi ở ngưỡng rất cao là do hiện tượng nghịch nhiệt

Hà Nội ô nhiễm bụi ở ngưỡng rất cao là do hiện tượng nghịch nhiệt

Kết quả quan trắc cho thấy vấn đề ô nhiễm không khí tại Hà Nội chủ yếu là bụi...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động