Tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 2023 -  2025

Tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 2023 - 2025

Bộ TN&MT có Quyết định số 750/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch kiểm soát “điểm nóng” ô nhiễm môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch kiểm soát “điểm nóng” ô nhiễm môi trường

Ngày 29/8 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2024/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động