Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 2023 - 2025

01/05/2023 21:42 Chính sách - Pháp luật
Nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố, ô nhiễm môi trường, đặc biệt sự cố ô nhiễm môi trường lớn. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 750/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với thời gian thực hiện từ 01/2023 đến tháng 12/2025.

Mục tiêu cụ thể rõ ràng.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trong công tác phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố đặc biệt sự cố gây ô nhiễm môi trường lớn, diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng đến môi trường, hoạt động sản xuất, đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Chủ động kiểm soát được các vấn đề môi trường, dự báo kịp thời ngăn ngừa xảy ra sự cố môi trường. Tập trung giám sát đối với các cơ sở công suất lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường các cơ sở hoạt động gây ô nhiễm kéo dài, đảm bảo các cơ sở hoạt động an toàn về môi trường.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, giải quyết các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường, góp phần minh bạch hóa các hoạt động bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường thu hút đầu tư.

Tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 2023 -  2025
kiểm soát được nguồn gây ô nhiễm góp phần cải thiện môi trường sống và chống biến đổi khí hậu...

Cụ thể hóa từng đối tượng, nhóm đối tượng, khu vực, địa phương, cơ sở cần giám sát

Các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đã được quy định thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về môi trường của Bộ TN&MT. Các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương nhưng đã nhiều lần bị phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Cơ sở có nguồn thải lớn, thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trác nước thải, bụi, khí thải tự động, liên tục hoặc chưa đầu tư đúng, đầy đủ công trình xử lý chất thải theo quy định và các đối tượng khác thực hiện giám sát theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

Tiếp tục tổ chức giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở công suất lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, gây ô nhiễm môi trường kéo dài tại cả ba miền với trọng tâm:

Khu vực miền Bắc tập trung giám sát các cơ sở, khu vực như: Các cơ sở, khu công nghiệp thộc Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Công ty TNHH Gang théo Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; Công ty TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên; các cơ sở, chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai; Cụm công nghiệp Phú Lâm, làng nghề Mẫn Xá – Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh…

Khu vực miền Trung – Tây Nguyên tập trung giám sát đối với các cơ sở như: Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn; Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quât; Công ty CP Bột – Giấy VNT19; “Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng” của Cty TNHH Nhôm Lâm Đồng – TKV; “Nhà máy Alumina Nhân Cơ” của Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV; CTy CP sản xuất Sô đa Chu Lai; Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong I…

Đối với khu vực miền Nam tập trung giám sát với các cơ sở: Trung tâm Điện lực Duyên Hải; Trung tâm Điện lực Sông Hậu; Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên; Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam; các cơ sở sản xuất luyện thép tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 và 2 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 2023 -  2025
Chủ động khắc phục các sự cố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường là vấn đề cấp thiết đang được đặt ra để giảm thiểu tối đa những tác động xấu đến môi trường sống.

Tăng cường kiểm soát nguồn thải lớn, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại khu vực tập trung nhiều nguồn thải, các điểm nóng có nhiều phản ánh về ô nhiễm môi trường thuộc các lĩnh vực như: khai thác và chế biến khoáng sản; sản xuất gang théo từ quặng va phế liệu; xử lý chất thải nguy hại; tái chế phế liệu giấy; sản xuất xi măng; nhiệt điện; sản xuất phân bón hóa học; các cơ sở hoạt động xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống sông lớn; tập trung vào 54 KCN, CNN chưa có thệ thống xử lý nước thải tập trung trên địa bàn 11 tỉnh khu vực miền Nam…các làng nghề thuộc danh mục làng nghề gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 11/4/2013.

Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường theo quy định Luật Bảo vệ môi trường 2020; Cập nhật cơ sở dữ liệu về các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng cần phòng ngừa, kiểm soát, xử lý các vụ việc nóng, sự cố môi trường phát sinh trên địa bàn cả nước.

Báo cáo kết quả thực hiện việc tăng cường kiểm soát cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp quản lý.

Để công tác triển khai kế hoạch của Bộ TN&MT được thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả, góp phần giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, minh bạch hóa các hoạt động bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường thu hút đầu tư…cần sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân và mỗi người dân trên cả nước từ đó phát huy được vai trò trong công tác quản lý của các cấp chính quyền cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường.

Xem chi tiết toàn văn bản Kế hoạch tại đây.

Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động