Căn cứ chứng nhận cơ sở thực hiện xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Căn cứ chứng nhận cơ sở thực hiện xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Với hơn 400 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên cả nước cần xử lý triệt để theo Quyết định 1788/QĐ-TTg thì việc xác định cơ sở đã hoàn thành việc xử ...
Tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 2023 -  2025

Tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 2023 - 2025

Bộ TN&MT có Quyết định số 750/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động