Khánh thành Khu thiết chế văn hóa - thể thao thôn Đồng Bùa

Khánh thành Khu thiết chế văn hóa - thể thao thôn Đồng Bùa

Khu thiết chế văn hóa - thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Đồng Bùa, với tổng diện tích 13.705m2 đã được hoàn thành với các khu chức năng đồng bộ có tính vượt ...
Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu

Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu

Ngày 21/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị thông tin, trao đổi và định hướng tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên ...
Đẩy mạnh xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Đẩy mạnh xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

“Làng văn hóa kiểu mẫu” là chủ trương đúng đắn, thể hiện được tư duy đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.
Vĩnh Phúc: Lan tỏa sâu rộng mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu”

Vĩnh Phúc: Lan tỏa sâu rộng mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu”

Đề án “Làng văn hóa kiểu mẫu” được triển khai thông qua công tác bảo tồn, phát huy sẽ làm sống lại các giá trị văn hóa truyền thống làng quê gắn với lối sống ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động