10 sự kiện ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020

10 sự kiện ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 79/QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020.
91,91% đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

91,91% đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Chiều ngày 17/11, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ ...
Cuộc cách mạng trong công tác bảo vệ môi trường

Cuộc cách mạng trong công tác bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo cuộc cách mạng trong công tác bảo vệ môi trường, với những quan điểm mới, quy định mới; tạo sự thống nhất cao ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động