Phát triển chăn nuôi bền vững phải gắn với bảo vệ môi trường

Phát triển chăn nuôi bền vững phải gắn với bảo vệ môi trường

Xác định phát triển chăn nuôi muốn bền vững phải đi đôi với bảo vệ môi trường, những năm qua trang trại chăn nuôi lợn gia công xã Lưỡng Ngoại, huyện Bá Thước luôn chấp ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động