Loay hoay tìm đơn vị xử lý chất thải y tế

Loay hoay tìm đơn vị xử lý chất thải y tế

Bệnh viện Nhân dân 115 đang tiếp tục tìm đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm...
Một dự án có thể bổ nhiệm nhiều giám sát trưởng?

Một dự án có thể bổ nhiệm nhiều giám sát trưởng?

Ngoài việc bố trí một trưởng đoàn giám sát thì có được bố trí thêm nhiều tư vấn giám sát trưởng cho từng gói thầu khác nhau đó không?
Chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng kỹ thuật nhưng chào giá cao, xử lý thế nào?

Chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng kỹ thuật nhưng chào giá cao, xử lý thế nào?

Nếu thỏa mãn một số điều kiện theo quy định thì chủ đầu tư có thể xử lý tình huống theo Khoản 8, Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
Căn cứ đánh giá uy tín nhà thầu

Căn cứ đánh giá uy tín nhà thầu

Việc lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ theo quy định và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.
Nhà thầu có được làm quản lý dự án vừa giám sát?

Nhà thầu có được làm quản lý dự án vừa giám sát?

Việc lựa chọn nhà thầu vừa tư vấn quản lý dự án, vừa giám sát phải tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động