Bệnh viện Nhân dân 115 - TP. Hồ Chí Minh:

Loay hoay tìm đơn vị xử lý chất thải y tế

29/10/2023 16:20 Quản lý nguồn thải
Bệnh viện Nhân dân 115 đang tiếp tục tìm đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm sau khi đơn vị quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước đó.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115, gói thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Gói thầu Gói thầu có giá 2,534 tỷ đồng với thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày, đã thu hút 4 nhà thầu tham gia: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, Công ty CP Kho vận giao nhận ngoại thương Mộc An Châu, Công ty CP Môi trường Việt Úc và Công ty TNHH SX TM DV môi trường Việt Xanh.

Loay hoay tìm đơn vị xử lý chất thải y tế
Không đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ xử lý chất thải, Bệnh viện Nhân dân 115 đang tìm đơn vị cung cấp dịch vụ đủ năng lực làm thay.

Trong 4 đơn vị tham gia, Bệnh viện Nhân dân 115 đã lựa chọn 2 hồ sơ dự thầu có giá chào thấp để đánh giá. Đó là, Công ty CP Kho vận giao nhận ngoại thương Mộc An Châu với giá chào là 1,676 tỷ đồng và Công ty CP Môi trường Việt Úc có giá chào là 1,769 tỷ đồng.

Qua đánh giá, mặc dù Công ty CP Kho vận giao nhận ngoại thương Mộc An Châu có giá chào thấp nhất nhưng vẫn bị loại. Lý do, vì cam kết và phương pháp luận của hồ sơ dự thầu không có nội dung “thực hiện đúng quy định và chịu trách nhiệm việc phân loại rác theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế”; trong hồ sơ dự thầu cũng không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại; trong giấy phép môi trường không ghi phương tiện vận chuyển.

Còn lại, hồ sơ dự thầu của Công ty CP Môi trường Việt Úc được đánh giá đạt yêu cầu. Theo đó, ngày 4/10/2023, Bệnh viện Nhân dân 115 đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và Công ty CP Môi trường Việt Úc đã trúng thầu với giá 1,769 tỷ đồng.

Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố, Bệnh viện Nhân dân 115 liên tục nhận được các kiến nghị liên quan đến kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu. Do đó, Bệnh viện Nhân dân 115 đã giao cho các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá lại.

Qua 2 lần rà soát, đánh giá lại các hồ sơ dự thầu, Bệnh viện Nhân dân 115 nhận thấy cả 4 đơn vị tham gia gói thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm vừa qua đều không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ dự thầu, kể cả đơn vị đã được phê duyệt trúng thầu - Công ty CP Môi trường Việt Úc.

Theo đó, ngày 25/10/2023, Bệnh viện Nhân dân 115 đã ra quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt trước đó để tổ chức lựa chọn lại đơn vị tham gia gói thầu này.

Hiện Bệnh viện Nhân dân 115 đang xây dựng lại hồ sơ mời thầu chỉnh chu hơn các quy định pháp luật liên quan, với mong muốn sớm tìm được nhà thầu có đủ năng lực thực hiện toàn bộ trách nhiệm, từ khâu phân loại rác, thu gom, vận chuyển cho đến xử lý.

Lê Viết Tới
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động