Loay hoay tìm đơn vị xử lý chất thải y tế

Loay hoay tìm đơn vị xử lý chất thải y tế

Bệnh viện Nhân dân 115 đang tiếp tục tìm đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm...
Dịch vụ công về môi trường đô thị được đặt hàng hay đấu thầu?

Dịch vụ công về môi trường đô thị được đặt hàng hay đấu thầu?

Trường hợp thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công tại Mục II, Biểu 02 Phụ lục I thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 12 Nghị định ...
URENCO trúng thầu quản lý vận hành 2 bãi rác lớn nhất Hà Nội

URENCO trúng thầu quản lý vận hành 2 bãi rác lớn nhất Hà Nội

Sau thời gian dài áp dụng cơ chế đặt hàng, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội vừa hoàn thành việc tổ ...
Sai phạm tại Đại học Hàng Hải Việt Nam: Ai chịu trách nhiệm?

Sai phạm tại Đại học Hàng Hải Việt Nam: Ai chịu trách nhiệm?

Thanh tra Bộ GTVT đã chỉ ra hàng loạt các tồn tại liên quan đến dự án xây dựng Nhà tập luyện và thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng Hải.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động