Tọa đàm "Tuyên chiến với rác thải nhựa"

Tọa đàm "Tuyên chiến với rác thải nhựa"

Chính phủ đã ban hành và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc thu gom, phân loại, tái chế,... chất thải rắn.
Bắc Giang: Đẩy mạnh phong trào "Chống rác thải nhựa"

Bắc Giang: Đẩy mạnh phong trào "Chống rác thải nhựa"

Thời gian qua, các cơ quan chức năng Bắc Giang rất tích cực phát động phong trào đến đông đảo người dân hướng tới cuộc sống xanh, thân thiện.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động