Quy hoạch điện VIII và những nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng

Quy hoạch điện VIII và những nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng

Quy hoạch điện VIII đặt ra mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII

Quy hoạch điện VIII ước tính giai đoạn 2021-2030 tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải tương đương 134,7 tỷ USD
Quy hoạch phát triển điện quốc gia phải giảm thiểu tác động bất lợi với môi trường

Quy hoạch phát triển điện quốc gia phải giảm thiểu tác động bất lợi với môi trường

Những thách thức đối với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030 có xét đến năm 2045 (Quy hoạch điện 8) bao gồm sử dụng có hiệu quả các nguồn năng ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động