Quảng Nam: Vững vàng trên hành trình phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Quảng Nam: Vững vàng trên hành trình phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Quan điểm của Quảng Nam, không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, quyết tâm hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế với tư duy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ...
Quy hoạch tỉnh Quảng Nam phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững

Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đến năm 2050, ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động