Lọc không khí bằng rêu xanh

Lọc không khí bằng rêu xanh

Đó là nguyên lí hoạt động của chiếc máy điều hòa không khí đặc biệt, được tạo ra từ ý tưởng của một học sinh lớp 9 tại Hà Nội.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động