Sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý chất thải

Sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý chất thải

Quản lý chất thải là một trong các nội dung bảo vệ môi trường (BVMT) quan trọng, đã được quy định trong Luật BVMT 2014, tuy nhiên, chưa đầy đủ, chưa thống nhất, nhất là ...
Kinh tế tuần hoàn - Từ Sản xuất đến Tiêu dùng và Xử lý chất thải

Kinh tế tuần hoàn - Từ Sản xuất đến Tiêu dùng và Xử lý chất thải

Kinh tế tuần hoàn (Circular Economy - CE) được hiểu là một mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất và dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi ...
PINACO: Thu hồi sản phẩm thải bỏ

PINACO: Thu hồi sản phẩm thải bỏ

Danh sách các điểm thu hồi Pin Con Ó và Ắc quy thải bỏ:
    Trước         Sau    
Phiên bản di động