Triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon và bảo vệ tầng Ozone

Triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon và bảo vệ tầng Ozone

Nhằm tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải, chuẩn bị cho thị trường carbon đang được đề xuất, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi ...
Khởi động hỗ trợ kỹ thuật về mô phỏng Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải

Khởi động hỗ trợ kỹ thuật về mô phỏng Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải

Ngày 14/9, tại Hà Nội, Chương trình Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Đông Nam Á phối hợp với Cục Biến đổi Khí hậu (Bộ TN&MT) tổ chức Hội thảo khởi động hỗ trợ kỹ ...
Thị trường carbon: Giải pháp và động lực hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050

Thị trường carbon: Giải pháp và động lực hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050

Phát thải ròng bằng “0” hay "Net Zero" là cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam tại Hội nghị Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ ...
Công cụ tài chính nhằm hạn chế các hoạt động phát thải

Công cụ tài chính nhằm hạn chế các hoạt động phát thải

Định hướng công cụ tài chính đối với các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ở Việt Nam sẽ bao gồm các hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, phí bảo ...
Tiền đề cho việc hình thành các chính sách về thị trường các-bon

Tiền đề cho việc hình thành các chính sách về thị trường các-bon

Qua 5 năm thực hiện, Dự án “Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam” đã có những bước chuẩn bị cơ bản, tạo tiền đề cho việc hình thành ...
Các sáng kiến mở rộng tài chính khí hậu tại COP25

Các sáng kiến mở rộng tài chính khí hậu tại COP25

Hội nghị COP25 đã đưa ra một số sáng kiến quan trọng, mở rộng hơn khả năng tài chính khí hậu cho giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Việt Nam tham gia Sáng kiến toàn cầu về định giá Các-bon và hợp tác thực hiện thị trường

Việt Nam tham gia Sáng kiến toàn cầu về định giá Các-bon và hợp tác thực hiện thị trường

Trong khuôn khổ Hội nghị COP25 tại Madrid (Tây Ban Nha), Việt Nam và một số quốc gia cùng với Ngân hàng Thế giới tham gia sự kiện ra mắt Chương trình Hợp tác Thực ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động