Nhóm thiết bị đo lường, giám sát môi trường

Nhóm thiết bị đo lường, giám sát môi trường

Với mục tiêu đến năm 2025, từng bước tiến tới xuất khẩu các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm bảo vệ môi trường có lợi thế cạnh tranh. Thủ tướng Chính phủ ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động