Danh mục công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành Công nghiệp môi trường

Nhóm thiết bị đo lường, giám sát môi trường

25/08/2023 09:00 Phát triển ngành CNMT
Với mục tiêu đến năm 2025, từng bước tiến tới xuất khẩu các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm bảo vệ môi trường có lợi thế cạnh tranh. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 980/QĐ-TTg ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành Công nghiệp môi trường, trong đó có nhóm thiết bị đo lường, giám sát môi trường.
Nhóm thiết bị đo lường, giám sát môi trường
Mô phỏng của trạm quan trắc không khí tự động

Tại Quyết định 980/QĐ-TTg quy định cụ thể danh mục nhóm công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường thuộc nhóm thiết bị đo lường, giám sát môi trường, bao gồm:

Thiết bị quan trắc khí hậu, vi khí hậu.

Thiết bị quan trắc môi trường khí (khí thải; không khí xung quanh).

Thiết bị quan trắc môi trường nước (nước thải, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước nuôi trồng thuỷ hải sản).

Thiết bị quan trắc môi trường đất.

Thiết bị đo tiếng ồn.

Thiết bị đo độ rung.

Thiết bị đo ánh sáng.

Thiết bị đo độ phóng xạ.

Thiết bị đo sóng siêu âm.

Thiết bị lấy mẫu, bảo quản mẫu, phân tích mẫu (trầm tích, nước ngầm, nước mặt, nước thải, đất, không khí, khí thải).

Hệ thống quan trắc môi trường (không khí, nước, đất) tự động, liên tục (bao gồm thiết bị đo, bộ thu thập dữ liệu và các thiết bị phụ trợ).

Camera giám sát môi trường.

Các thiết bị, sản phẩm để quan trắc khí thải, nước thải và xử lý chất thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn) được lắp đặt trên các phương tiện giao thông.

Trạm quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh (AQMS); trạm quan trắc tự động chất lượng nước thải, nước mặt.

Nguyễn Duy Thái
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động