Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngành Công nghiệp môi trường

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngành Công nghiệp môi trường

Trước yêu cầu xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để phát triển ngành công nghiệp môi trường, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7582/BCT-ATMT ngày 31/10/2023 gửi các Bộ...
Nhóm thiết bị, sản phẩm phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và khắc phục sự cố môi trường

Nhóm thiết bị, sản phẩm phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và khắc phục sự cố môi trường

Với mục tiêu đến năm 2025, phát triển ngành Công nghiệp môi trường thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế của đất nước, đáp ứng nhu cầu về ...
Nhóm thiết bị, sản phẩm sản xuất năng lượng từ chất thải

Nhóm thiết bị, sản phẩm sản xuất năng lượng từ chất thải

Ngày 22/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 980/QĐ-TTg ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường.
Nhóm thiết bị đo lường, giám sát môi trường

Nhóm thiết bị đo lường, giám sát môi trường

Với mục tiêu đến năm 2025, từng bước tiến tới xuất khẩu các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm bảo vệ môi trường có lợi thế cạnh tranh. Thủ tướng Chính phủ ...
Nhóm thiết bị phục vụ xử lý chất thải rắn thông thường, nguy hại

Nhóm thiết bị phục vụ xử lý chất thải rắn thông thường, nguy hại

Ngày 22/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 980/QĐ-TTg quyết định Ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường. Việc ban hành danh ...
Nhóm thiết bị để phá dỡ phương tiện giao thông hết hạn và các công trình bảo vệ môi trường khác

Nhóm thiết bị để phá dỡ phương tiện giao thông hết hạn và các công trình bảo vệ môi trường khác

Một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường hiện nay là do khí thải từ các loại xe cũ, nát lưu thông trên đường phố. Tuy nhiên, việc thu hồi, xử lý các ...
Thiết bị, sản phẩm để xử lý nước thải, tái sử dụng nước thải

Thiết bị, sản phẩm để xử lý nước thải, tái sử dụng nước thải

Theo đó ngày 22/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 980/QĐ-TTg ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành Công nghiệp môi trường, trong đó có nhóm ...
Thiết bị, sản phẩm để xử lý khí thải

Thiết bị, sản phẩm để xử lý khí thải

Ngày 22/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 980/QĐ-TTg Ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường. Trong đó, danh mục nhóm công ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động