Danh mục công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành Công nghiệp môi trường

Nhóm thiết bị, sản phẩm sản xuất năng lượng từ chất thải

26/08/2023 09:00 Phát triển ngành CNMT
Ngày 22/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 980/QĐ-TTg ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường.

Với mục tiêu đến năm 2025, phát triển ngành công nghiệp môi trường thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế của đất nước, đáp ứng nhu cầu về bảo vệ môi trường; từng bước tiến tới xuất khẩu các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm bảo vệ môi trường có lợi thế cạnh tranh.

Tại Quyết định 980/QĐ-TTg quy định cụ thể danh mục nhóm công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường thuộc nhóm thiết bị, sản phẩm phục vụ sản xuất năng lượng từ chất thải; nhóm hóa chất, chế phẩm sinh học, vật liệu, vật tư thay thế phục vụ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Cụ thể:

Nhóm thiết bị, sản phẩm phục vụ sản xuất năng lượng từ chất thải,bao gồm:

Thiết bị tuần hoàn, thu hồi nhiệt dư của các lò đốt nhiên liệu (nồi hơi, turbin khí).

Lò đốt rác thu hồi nhiệt, lò đốt rác phát điện.

Thiết bị thu hồi khí biogas (từ phân bùn bể phốt, chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp).

Nhóm thiết bị, sản phẩm sản xuất năng lượng từ chất thải
Hạt làm mềm nước thuộc nhóm hóa chất, chế phẩm sinh học, vật liệu, vật tư thay thế phục vụ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường trong danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường.

Nhóm hóa chất, chế phẩm sinh học, vật liệu, vật tư thay thế phục vụ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, bao gồm:

Hóa chất, chế phẩm sinh học, vật liệu xử lý nước. (Chlorine, Phèn chua KAl(SO4)2, chất trợ lắng PAC, sản phẩm, vật liệu đệm xử lý nước).

Hóa chất, chế phẩm sinh học, vật liệu xử lý khí thải (NH4NO3, NH3, Pt, CaCO3, CaO, Ca(OH)2).

Hóa chất, chế phẩm sinh học, vật liệu xử lý chất thải rắn.

Chế phẩm xử lý chất thải sinh hoạt.

Vật liệu hấp phụ (than hoạt tính).

Polytetrafluoroethylen (PTFE) và Polyvinylidene fluoride (PVDF).

Phụ gia, hóa chất đông tụ, keo tụ nước thải.

Các loại khí chuẩn phục vụ cho hệ thống quan trắc môi trường.

Chất xúc tác (V2O5).

Hạt lọc (Filox, Mangan Greensand).

Hạt làm mềm nước.

Hạt nhựa trao đổi Ion.

Nguyễn Duy Thái
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động