Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngành Công nghiệp môi trường

01/11/2023 09:00 Phát triển ngành CNMT
Trước yêu cầu để hoàn thiện và có chiến lược tổng thể phát triển ngành Công nghiệp môi trường, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7582/BCT-ATMT ngày 31/10/2023 gửi các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngành Công nghiệp môi trường
Ngành công nghiệp môi trường phát triển sẽ góp phần giải quyết những vấn đề về ô nhiễm môi trường cả trong đất liền và các đại dương.

Trước đó, ngày 22/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 980/QĐ-TTg ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường.

Trong đó, giao Bộ Công Thương chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện Quyết định trên; có trách nhiệm tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Danh mục, bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, để triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngành công nghiệp môi trường. Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hiệp hội công nghiệp môi trường Việt Nam xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với điều kiện của các cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch, giải pháp để triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ của các đơn vị gửi về Bộ Công Thương (qua Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) trước ngày 31/12/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Trần Quang Chiến
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động