Sớm ký kết Thỏa thuận Paris về tín chỉ các bon Việt Nam - Singapore

Sớm ký kết Thỏa thuận Paris về tín chỉ các bon Việt Nam - Singapore

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bên liên quan khẩn trương trao đổi, thống nhất với phía Singapore để sớm ký kết Thỏa thuận thí điểm thực hiện Điều ...
Triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam

Triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam

Triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam là trách nhiệm của nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Cơ quan đầu mối giúp Chính ...
Nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong Báo cáo Đóng góp quốc gia tự quyết định cập nhật của Việt Nam

Nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong Báo cáo Đóng góp quốc gia tự quyết định cập nhật của Việt Nam

Việt Nam đã và đang tiếp tục với những định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp và đã cụ thể bằng chính chính sách cụ thể như ...
Các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành xây dựng

Các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2020-2030, nhằm xây dựng các giải pháp cụ thể triển khai các ...
Họp Ban Chỉ đạo Dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris

Họp Ban Chỉ đạo Dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris

Dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris (VN-SIPA), sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện tại ...
Dự thảo lộ trình và phương thức giảm nhẹ khí nhà kính

Dự thảo lộ trình và phương thức giảm nhẹ khí nhà kính

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu, đảm bảo tính khả ...
Thỏa thuận Paris vẫn không thay đổi sau khi Mỹ rút khỏi

Thỏa thuận Paris vẫn không thay đổi sau khi Mỹ rút khỏi

Người phát ngôn của Liên hợp quốc, Stephane Dujarric nhấn mạnh "quyết tâm của chúng ta tiến về phía trước trong việc thực thi Thỏa thuận Paris vẫn không thay đổi."
    Trước         Sau    
Phiên bản di động