Tiếp tục tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối cơ quan

Tiếp tục tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối cơ quan

Kết thúc phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân của các đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã làm rõ thêm...
Chính phủ triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng

Chính phủ triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng

Năm 2019, nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được Chính phủ triển khai tích cực, đồng bộ và có hiệu quả trên các mặt như: Sắp xếp bộ máy, tinh giản...
Tinh giản biên chế chưa quyết liệt, vẫn còn phiền hà, sách nhiễu

Tinh giản biên chế chưa quyết liệt, vẫn còn phiền hà, sách nhiễu

Vẫn còn có những biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu; thực hiện chính sách tinh giản biên chế chưa quyết liệt…
    Trước         Sau    
Phiên bản di động