Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa triển khai các nhiệm vụ năm 2023

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa triển khai các nhiệm vụ năm 2023

Mặc dù trong bối cảnh thuận lợi xen nhiều khó khăn thử thách, song với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, năm 2022 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận đã hoàn thành tốt ...
PC Hà Nam đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và triển khai nhiệm vụ năm 2022

PC Hà Nam đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội…Tuy nhiên, PC Hà Nam vẫn đảm bảo tốt phòng chống dịch Covid-19 và ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động