Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa triển khai các nhiệm vụ năm 2023

31/12/2022 07:42 Tăng trưởng xanh
Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù trong bối cảnh thuận lợi xen nhiều khó khăn thử thách, song với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, năm 2022 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa triển khai các nhiệm vụ năm 2023
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 30/12/2022, tại Trung tâm văn hóa quận Đống Đa (Hà Nội), Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa cùng các đồng chí là Bí thư Chi bộ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận và đại diện các tổ chức Đảng, các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022; nhiệm vụ, phương hướng năm 2023, đồng chí chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa cho biết, năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, năm qua Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; là đơn vị được Ban Thường vụ Quận ủy ghi nhận và đánh giá là Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021”, Chủ tịch UBND Thành phố tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa triển khai các nhiệm vụ năm 2023
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 trong bối cảnh thuận lợi đan xen nhiều khó khăn, thử thách và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy, các kế hoạch công tác của Quận, Chương trình công tác năm 2022 và tình hình thực tiễn của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ và Tập thể Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022.

“Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021- 2025. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 trong bối cảnh thuận lợi đan xen nhiều khó khăn, thử thách và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng” - đồng chí chí Nguyễn Văn Quang nhấn mạnh.

Trong năm 2022 mặc dù vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 với nhiều khó khăn nhưng các đơn vị trong Đảng ủy Khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tìm kiếm việc làm, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thu nhập cho người lao động trong điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được Đảng ủy chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, hiệu quả, kịp thời, phù hợp tình hình thực tiễn, nhất là trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19, với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thiết thực, chú trọng tuyên truyền thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng Internet, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ Khối và người lao động.

Công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội tại các doanh nghiệp được triển khai nền nếp, hiệu quả, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Việc thành lập các tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được đặc biệt quan tâm thực hiện. Căn cứ chỉ tiêu đăng ký với thành phố, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy, các cơ quan có liên quan trong quận đã khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, thành lập mới được 05 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa triển khai các nhiệm vụ năm 2023
Phần khen thưởng các tổ chức Đảng và đảng viên được phân loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa triển khai các nhiệm vụ năm 2023
Phần khen thưởng các tổ chức Đảng và đảng viên được phân loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Ngoài nhiệm vụ xây dựng mới chi bộ Đảng trong các đơn vị ngoài khu vực Nhà nước, Thường trực và Đảng ủy khối đã hỗ trợ giúp cho Liên đoàn lao động; Hội LHPN Quận và Quận đoàn TNCS HCM quận Đống Đa thành lập được một số tổ chức công đoàn; Chi hội PN và Đoàn TNCS HCM tại một số doanh nghiệp.

Công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước luôn được Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo quy trình và thủ tục của Điều lệ Đảng. Trong năm 2022, Đảng ủy Khối phối hợp cùng với Trung tâm Chính trị quận mở 01 lớp học nhận thức về Đảng cho 70 quần chúng ưu tú thuộc các đơn vị trong khối; Đảng bộ Khối doanh nghiệp Quận Đống Đa đã ra Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên mới cho 20 quần chúng trong đó có 02 đồng chí là chủ doanh nghiệp. Làm thủ tục xóa tên; đình chỉ sinh hoạt một số đảng viên vi phạm chế độ sinh hoạt đảng theo quy định.

Năm 2022 đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên đã được Đảng ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, qua phân loại có 22 tổ chức Đảng và 138 đảng viên được phân loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa triển khai các nhiệm vụ năm 2023
Đại biểu tham dự hội nghị.

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước mở ra nhiều cơ hội mới nhưng vẫn phải đối mặt với không ít những khó khăn thách thức đặc biệt là sau đại dịch Covid-19 hết sức phức tạp khó lường. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Quận ủy và Đảng ủy Khối năm 2023 đề ra những yêu cầu cao hơn.

Các đơn vị trong khối tiếp tục đoàn kết nội bộ khắc phục khó khăn, thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống cho người lao động và cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công nhân bảo đảm phục vụ công tác chuyên môn phù hợp với thời kỳ đổi mới. Tiếp tục quan tâm tới hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình kế hoạch của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy. Tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với chương tình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện tốt công tác thi đua, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Thủ đô Hà Nội và của quận Đống Đa. Chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Quy định số 09 – QĐ/TU ngày 24/10/2022 của Thành ủy Hà Nội “Quy định một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên và rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội”.

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận Đống Đa cử các quần chúng ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp Đảng và cử đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng.

Tổ chức tốt lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên đủ tiêu chuẩn.

Phối hợp với Ban Tổ chức và Đảng ủy các phường hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành lập các tổ chức Đảng do Thành ủy giao. Tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 Quận ủy, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trong năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023 của Ban Chỉ đạo.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém và giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội.

Tập trung chỉ đạo, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; nắm chắc tình hình doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn các doanh nghiệp chịu nhiều tác động sau dịch bệnh Covid-19; tập trung kiểm tra, rà soát, bổ sung, cập nhật và hoàn thiện hồ sơ, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đảng phù hợp với điều kiện hiện nay. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới đảm bảo chất lượng và số lượng, chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị đảm bảo thời gian quy định.

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05 - HD/BTCTU ngày 08/9/2021 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 57 - KH/QU ngày 28/9/2021 của Quận ủy về củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Thực hiện việc phân loại đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2023, đánh giá phân loại tập thể lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2023. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ khối theo đúng kế hoạch và thời gian.

Đảng ủy Khối và UBKT Đảng ủy Khối xây dựng và triển khai nghiêm túc kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023.

Làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền giáo dục vận động quần chúng, cán bộ đảng viên, nhân viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại nơi làm việc và nơi cư trú..

Làm tốt công tác văn phòng cấp ủy. Thu nộp đảng phí theo đúng quy định.

Chi đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Đảng, Quy chế làm việc của đơn vị; duy trì sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo đúng quy định của Đảng, Quy chế làm việc của đơn vị. Các chi bộ thực hiện việc ghi chép nội dung họp vào sổ nghị quyết đã được cấp phát.

Cấp ủy các chi bộ làm tốt công tác quản lý đảng viên; rà soát, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng kịp thời cho đảng viên đã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác sang đơn vị mới. Các chi bộ gắn với sinh hoạt đầu năm phổ biến những nội dung cơ bản báo cáo tổng kết của Đảng ủy những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Các cấp ủy đảng khẩn trương triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Chỉ đạo các chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 126-QĐ/TW Ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị ban hành quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Việc đảng viên ra nước ngoài công tác, du lịch, chữa bệnh phải báo cáo và được sự đồng ý cấp ủy.

Tiến hành các hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Khối và giao ban Bí thư các chi bộ trực thuộc theo đúng kế hoạch và chương trình. Thực hiện việc lồng ghép giao ban các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối với sinh hoạt chuyên đề...

Cũng tại hội nghị, trong phần khen thưởng, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa đã trao tặng giấy khen cho các tổ chức Đảng và đảng viên được phân loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

PV
Xin chờ trong giây lát...

Huyện Ia Pa (Gia Lai), nhiều khó khăn, bất cập trong xử lý ô nhiễm tại các trại chăn nuôi heo công nghệ cao

Phiên bản di động