PC Hà Nam đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và triển khai nhiệm vụ năm 2022

28/06/2022 16:17 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội…Tuy nhiên, PC Hà Nam vẫn đảm bảo tốt phòng chống dịch Covid-19 và hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, thực hiện tốt việc cung cấp điện phục vụ nhân dân và các nhiệm vụ chính trị - xã hội.

Năm 2021, theo định hướng của Tập đoàn, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, PC Hà Nam thực hiện chủ đề năm là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện Lực Quốc gia Việt Nam”. Trên cơ sở nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo tỉnh Hà Nam, sự thống nhất cao của Ban Giám đốc và sự đoàn kết nhất trí của toàn CBCNV, Công ty đã đề ra mục tiêu và các giải pháp triển khai ngay từ Hội nghị người lao động đầu năm.

PC Hà Nam đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Đồng chí Ngô Quốc Huy - Giám đốc PC Hà Nam.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội…Tuy nhiên, PC Hà Nam vẫn đảm bảo tốt phòng chống dịch Covid-19 và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, thực hiện tốt việc cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhân dân và các nhiệm vụ chính trị - xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế của tỉnh.

Trong năm 2021, PC Hà Nam đạt 3.643,16 triệu kWh điện thương phẩm, tăng trưởng 8,04% so với năm 2020, bằng 100,22% kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Giá bán điện bình quân năm 2021 ước đạt 1.733,73 đồng/kWh, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 là 50,44 đồng/kWh và thấp hơn kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao là 0,27 đ/kWh ( do hỗ trợ giá điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19); tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn 3,14%, thấp hơn 0,73% so với kế hoạch được giao, trong đó: tỷ lệ tổn thất lưới điện 110kV còn 0,39% giảm 0,11% so với cùng kỳ năm 2020 và thấp hơn 0,03% so với kế hoạch được giao; tỷ lệ tổn thất lưới điện trung áp còn 2,2% giảm 0,25% so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ tổn thất lưới điện hạ áp còn 4,61% giảm 0,32% so với cùng kỳ năm 2020 và thấp hơn 0,04% so với kế hoạch được giao.

Về công tác dịch vụ khách hàng, Công ty đã có chuyển biến tích cực, các chỉ số về thời gian trung bình đảm bảo theo đúng thời gian quy định, toàn bộ các phòng giao dịch của Công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 9.099 khách hàng. Công ty đã thực hiện cung cấp các dịch vụ trực tuyến qua Website và được đặt địa chỉ liên kết tại cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đã thực hiện cung cấp các dịch vụ điện qua Trung tâm Hành chính công của 03 Điện lực: Phủ Lý, Duy Tiên và Lý Nhân, khách hàng sử dụng dịch vụ đã đồng thuận và hài lòng. Còn 03 Điện lực sẽ thực hiện dịch vụ qua Trung tâm hành chính công khi các huyện có Trung tâm Hành chính công hiện tại các Điện lực này đã hướng dẫn các khách hàng sử dụng dịch vụ trực tuyến qua Trung tâm chăm sóc khách hàng và cổng dịch vụ công Quốc gia. Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2021: 4,73 ngày/5 ngày, giảm 0,27 ngày so với kế hoạch NPC giao.

PC Hà Nam đang quản lý hệ thống điện gồm: Khối lượng đường dây: 307,1 km ĐZ 110kV; 809,5km ĐZ 35kV; 873,31 km ĐZ 22kV; 122,68 km ĐZ 10kV; 4.199,1 km ĐZ 0,4kV; Khối lượng trạm biến áp: 17 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 1.315,5MVA; 03 trạm trung gian 35/10kV với tổng công suất 29,6MVA; 3.078 trạm biến áp phân phối với tổng công suất 1.567,032 MVA. Ngày 31/12/2021 TBA 110kV Bình Lục đã được nghiệm thu bàn giao đóng điện và đưa vào sử dụng.

PC Hà Nam đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tặng hoa chúc mừng Hội nghị thành công tốt đẹp.

Trong năm 2021, các đường dây và TBA 110kV của PC Hà Nam không có hiện tượng vận hành quá tải. Đối với đường dây trung, hạ thế PC Hà Nam luôn cố gắng duy trì kết dây cơ bản để tránh vận hành quá tải đường dây. Công ty đã tăng cường kiểm tra kiểm soát, thực hiện đầu tư xây dựng chống quá tải, nâng công suất và luân chuyển nội bộ nhằm chống non tải và quá tải đối với các TBA. Năm 2021, Công ty đã thực hiện luân chuyển nội bộ 118 MBA, nâng công suất 17 MBA, xây dựng mới 101 TBA... qua đó góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng. Đồng thời nâng cao chất lượng điện năng, cung cấp điện phục vụ các hoạt động chính trị, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Công ty cũng thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa để tri ân khách hàng như: Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng cấp điện mới, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ; Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền tới khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất; Hỗ trợ sửa chữa, chỉnh trang hệ thống điện của gia đình, thay dây sau công tơ, thay đèn chiếu sáng, hỗ trợ kinh phí sửa chữa các thiết bị gia đình bị hư hỏng đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có công với cách mạng, các gia đình neo đơn; Miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 trong năm 2021; Tặng và thay thế bóng đèn Tuýp Led cho các trường học cấp 1 và cấp 2; lắp đặt hệ thống đường điện, đưa ánh sáng đến với các đường trong thôn, xóm, xã, phường tại các địa phương trong tỉnh…Công tác truyền thông được thực hiện tích cực đã kịp thời truyền tải những thông tin về chủ trương, định hướng của ngành điện, của Tổng công ty và PC Hà Nam; các công tác khác đều hoàn thành vượt mức kế hoạch so với năm 2020 và kế hoạch Tổng công ty giao.

Thực hiện chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” và phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, PC Hà Nam phấn đấu: hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao; không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh; bảo đảm cung cấp điện tin cậy, ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh; hoàn thành khối lượng các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, trong đó tăng cường ứng dụng các giải pháp mới về công nghệ thông tin vào phục vụ sản xuất kinh doanh.

Về chỉ tiêu cụ thể, PC Hà Nam phấn đấu: Điện thương phẩm đạt 3.936 triệu kWh; Giá bán bình quân: 1.735 đ/kWh; tỷ lệ thu tiền điện 99,8%; hoàn thành kế hoạch giảm tổn thất điện năng.

Đảm bảo cung cấp điện, nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống điện và an toàn điện. Triển khai kế hoạch cung cấp điện năm 2022 đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho nhu cầu sử dụng của tỉnh, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế của tỉnh trong điều kiện mới. Hoàn thành công tác sửa chữa, bảo dưỡng các công trình lưới điện đúng tiến độ theo kế hoạch; áp dụng hiệu quả sửa chữa bảo dưỡng lưới điện cao, trung thế theo phương pháp CBM, các biện pháp thi công không gây gián đoạn cấp điện cho khách hàng…

Triển khai toàn diện chuyển đổi số, kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào tất cả các lĩnh vực hoạt động.Đảm bảo cung cấp điện, nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống điện và an toàn điện. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh điện và chất lượng dịch vụ khách hàng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư xây dựng. Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

Nâng cao hiệu quả quản trị, thực hiện tốt chủ đề năm; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả; đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng, tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác truyền thông, thực hiện theo phương châm “truyền thông chủ động”, “truyền thông đi trước” trong các hoạt động truyền thông cộng đồng.

Trần Hoan

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động