VICEM Bút Sơn: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và bảo vệ môi trường

VICEM Bút Sơn: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và bảo vệ môi trường

Những năm qua, VICEM Bút Sơn liên tục tăng cường nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tiết kiệm năng lượng, tối ưu vận hành theo định hướng phát triển xanh, bền vững, bảo ...
Phát triển bền vững ngành Dệt may, Da giày

Phát triển bền vững ngành Dệt may, Da giày

Để ngành Dệt may, Da giầy thực sự phát triển bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì việc đổi mới khoa học, công nghệ và thực hiện tốt các giải pháp, cơ ...
Kon Tum: Tăng cường phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực môi trường

Kon Tum: Tăng cường phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực môi trường

Là một trong những công nghệ lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ sinh học đã cho thấy vai trò quan trọng từ những bước phát triển đột phá, mở ...
Trung tâm điều khiển từ xa Hà Nam ứng dụng công nghệ số vào vận hành lưới điện

Trung tâm điều khiển từ xa Hà Nam ứng dụng công nghệ số vào vận hành lưới điện

Từ sự chỉ đaọ quyết liệt của lãnh đạo PC Hà Nam và sự nghiêm túc trong việc ứng dụng CNTT, công nghệ số để xây dựng lưới điện thông minh, đảm bảo điện luôn ...
Vĩnh Phúc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống và sản xuất

Vĩnh Phúc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống và sản xuất

Nhờ ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ vào trong sản xuất, trong những năm qua, Vĩnh Phúc đã có có 41 sản phẩm cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Trong lĩnh ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động