Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem lại nội dung trong Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Duyên Hà

Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem lại nội dung trong Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Duyên Hà

Ngày 25/02/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) thực hiện cấp Giấy phép môi trường cho phép Công ty TNHH Duyên Hà (Công ty Duyên Hà) được thực hiện các hoạt động bảo ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động