Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem lại nội dung trong Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Duyên Hà

03/03/2024 09:37 Nghiên cứu trong nước
Ngày 25/02/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) thực hiện cấp Giấy phép môi trường cho phép Công ty TNHH Duyên Hà (Công ty Duyên Hà) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy xi măng Duyên Hà tại thôn Hệ, xã Ninh Vân huyện Hoa Lư và phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, Bộ TN&MT cấp giấy phép môi trường số 47/GPMT-BTNMT cho Công ty Duyên Hà với cơ sở được đề nghị cấp giấy phép là Nhà máy xi măng Duyên Hà với loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất xi măng; sản xuất vỏ bao xi măng.

Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem lại nội dung trong Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Duyên Hà
Giấy phép môi trường do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ngày 15/02/2024 cấp cho Công ty TNHH Duyên Hà

Theo nội dung cấp phép, cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Tổng diện tích: 35,39 ha.

Quy mô: Cơ sở có tiêu chí như dự án nhóm A (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công).

Công suất: Sản xuất clinker: 6.500 tấn clinker/ngày.đêm, gồm: Dây chuyền số 01 công suất 1.500 tấn clinker/ngày.đêm; Dây chuyền số 02 công suất 5.000 tấn clinker/ngày.đêm (Tổng công suất của cả 2 dây chuyền khoảng 2.350.000 tấn/năm); Sản xuất vỏ bao xi măng: 35.000.000 vỏ bao/năm.

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định 08/2022) thì Nhà máy xi măng Duyên Hà là đối tượng được xếp vào loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường mức II với công suất lớn.

Cần xác định lại thông tin về tần suất quan trắc nước thải định kỳ

Theo Phụ lục 01 của Giấy phép môi trường mà Bộ TN&MT cấp cho Công ty Duyên Hà, nội dung cấp phép xả nước thải vào nguồn nước và yêu cầu bảo bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải xác định, Nhà máy xi măng Duyên Hà có 8 nguồn phát sinh nước thải gồm: (1) Bếp ăn tại Nhà máy xi măng; (2) Bếp ăn tại Xưởng sản xuất vỏ bao xi măng; (3) Khu nhà điều hành Xưởng sản xuất vỏ bao xi măng; (4) Xưởng sản xuất vỏ bao; (5) Khu nhà khách, nhà hành chính; (6) Khu dây chuyền sản xuất clinker; (7) Khu nhà điều hành trung tâm; và (8) phòng thí nghiệm. Tổng lưu lượng xả nước thải lớn nhất của nước thải sau xử lý ở mức 190 m3/ngày (24 giờ)

Theo nội dung cấp phép, tổng lưu lượng nước thải sau xử lý lớn nhất của Nhà máy xi măng Duyên Hà ở mức 190 m3/ngày (24 giờ) nên không thuộc trường hợp phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục.

Tuy nhiên, Nhà máy xi măng Duyên Hà là cơ sở sản xuất công nghiệp, nên phải thực hiện việc quan trắc nước thải định kỳ với tần suất 03 tháng/lần theo quy định tại Nghị định 08/2022.

Cụ thể, điểm b khoản 3, Điều 97 của Nghị định 08/2022 quy định về quan trắc nước thải: Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động liên tục: Tần suất quan trắc nước thải định kỳ là 03 tháng/lần đối với trường hợp phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và 06 tháng/lần đối với trường hợp còn lại.
Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem lại nội dung trong Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Duyên Hà
Phụ lục Giấy phép môi trường mà Bộ TN&MT cấp cho Công ty Duyên Hà xác định, công ty không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ nước thải sau xử lý trước khi thải ra môi trường.

Tuy nhiên, tại Phụ lục 01 của Giấy phép môi trường Bộ TN&MT cấp cho Công ty Duyên Hà khi xác định thông số các chất ô nhiễm cần được phân tích và tần suất quan trắc định kỳ, quan trắc tự động, liên tục. Bộ TN&MT cho rằng, Nhà máy xi măng Duyên Hà không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ.

Như vậy, có thể thấy việc xác định cơ sở sản xuất không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ, đồng nghĩa với Nhà máy xi măng Duyên Hà không phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ là 03 tháng/lần là đang có sự nhầm lẫn cơ bản trong việc xác định trách nhiệm về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nước thải ra môi trường.

Khoản 9, Điều 3 Nghị định 08/2022 xác định: Nước thải là nước đã bị thay đổi đặc điểm, tính chất được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.

Theo đó, tại bài viết này, tác giả bài viết đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho kiểm tra và thực hiện điều chỉnh nội dung trong phụ lục đính kèm theo Giấy phép môi trường số 47/GPMT-BTNMT ngày 15/02/2024 mà Bộ đã cấp cho Công ty Duyên Hà tại cơ sở sản xuất Nhà máy xi măng Duyên Hà để xác định đúng về yêu cầu bảo vệ môi trường, tần suất quan trắc nước thải định kỳ mà doanh nghiệp cần thực hiện và cũng là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước các cấp về môi trường có căn cứ để kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường của cơ sở.

Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động