Thứ sáu 21/01/2022 05:53

Tận dụng đất đá thải từ các mỏ than làm vật liệu san lấp

21/12/2020 15:23
Nhằm chủ động chuẩn bị nguồn nguyên vật liệu phục vụ san lấp, triển khai các dự án, hạn chế tác động đến môi trường khu vực, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp ngành Than để rà soát, tận thu các nguồn vật liệu đất đá thải làm vật liệu san lấp.

Hiện nay, khối lượng đất đá thải tại các mỏ do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) quản lý khoảng 1.210 triệu m3, lượng đất đá thải phát sinh hàng năm khoảng 150 triệu m3; khối lượng đất đá thải tại các mỏ do Tổng công ty Đông Bắc quản lý khoảng 268,5 triệu tấn.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết, kế hoạch 2020-2025, trên địa bàn toàn tỉnh dự kiến nhu cầu đất, cát san lấp mặt bằng khoảng 100 triệu m3/năm. Đặc biệt khu vực phía Tây của tỉnh nhu cầu sử dụng đất, cát san lấp lớn để triển khai các dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, KCN và đô thị Đầm Nhà Mạc và các dự án tại TP. Hạ Long…

Ước tính hằng năm, ngành Than bóc xúc, đổ thải hàng trăm triệu m3 đất đá tại các mỏ. Lượng đất đá này ngày càng có xu hướng tăng lên do các mỏ khai thác xuống sâu, phải mở rộng và tăng hệ số bóc xúc. Vì thế, để hạn chế khai thác tài nguyên khu vực liền kề dự án thì việc sử dụng nguồn vật liệu từ các bãi thải là cần thiết, đáp ứng yêu cầu hạ thấp bãi thải mỏ, yêu cầu đầu tư, phát triển bền vững, phù hợp xu hướng kinh tế tuần hoàn; đồng thời, giải quyết được khó khăn về diện đổ thải, giảm cung độ vận tải cho mỏ than, giảm bớt chi phí bảo vệ môi trường cho ngành Than.

tan dung dat da thai tu cac mo than lam vat lieu san lap
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, Cao Tường Huy kiểm tra hiện trường bãi thải của ngành Than.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường làm việc với TKV, Tổng Công ty Đông Bắc, xác định lại chính xác trữ lượng đất đá thải huy động được, nhu cầu đất đá san lấp tại các dự án, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; Sở Xây dựng dự thảo đơn giá cụ thể đối với vật liệu san lấp là đất đá thải mỏ để thông tin đến các chủ đầu tư dự án. Đối với những bãi thải mỏ đã đóng cửa mỏ, yêu cầu TKV, Tổng Công ty Đông Bắc phải sớm bàn giao lại cho tỉnh để quản lý.

Tại cuộc họp rà soát việc khai thác, sử dụng đất đá từ các mỏ than làm vật liệu san lấp, lãnh đạo TKV, Tổng Công ty Đông Bắc thống nhất và ủng hộ với chủ trương của tỉnh về sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp mặt bằng phục vụ thi công các dự án; đồng thời tính toán phương án đường vận chuyển, khu vực bến, cảng xuất đất đá thải trên cơ sở sử dụng đường nội mỏ, các cảng chuyên dụng. Đại diện ngành Than cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét hỗ trợ các đơn vị trong ngành lập quy hoạch, phương án khai thác đất đá thải trong quá trình khai thác và chế biến than; giao các đơn vị mỏ chủ động phương án khai thác, sử dụng đất đá mỏ làm vật liệu san lấp; điều chỉnh đánh giá tác động môi trường do phương án phục hồi môi trường tại các mỏ đã được phê duyệt; hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định trong khai thác, sử dụng vật liệu đất đá thải đi kèm trong quá trình khai thác và chế biến than.

Hoa Ngân
Xem phiên bản di động