Thái Nguyên: Phổ Yên gắn phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường

28/03/2024 16:10 Địa phương
Cùng với thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, những năm qua, Phổ Yên đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường tại các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn, đồng thời ưu tiên những nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm, nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.
Phổ Yên ưu tiên những nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm, nhằm hướng tới sự phát triển bền vững
Phổ Yên ưu tiên những nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm, nhằm hướng tới sự phát triển bền vững

Trên địa bàn thành phố Phổ Yên hiện có 4 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp. Trong đó có 3 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động là: Khu công nghiệp Nam Phổ Yên diện tích 200ha, khu công nghiệp Điềm Thụy diện tích 350ha, khu công nghiệp Yên Bình diện tích 400ha, cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc, với diện tích 18,1ha. Các khu công nghiệp cụm công nghiệp đi vào hoạt động ổn định tạo nhiều việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố và nhiều địa phương lân cận.

Nhằm giữ gìn môi trường trong lành, hạn chế tối đa ô nhiễm, thời gian qua công tác truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường đã được thành phố quan tâm thực hiện và đi dần vào nề nếp. UBND thành phố Phổ Yên chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tuyên truyền, tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp về pháp luật bảo vệ môi trường.

Thu gom, xử lý nước, rác thải tại các KCN, CCN là nhiệm vụ quan trọng
Thu gom, xử lý nước, rác thải tại các KCN, CCN là nhiệm vụ quan trọng

Cùng với đó UBND thành phố Phổ Yên đã ban hành nhiều văn bản phát động doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng các ngày lễ, chiến dịch có ý nghĩa bảo vệ môi trường như: Tết trồng cây, chiến dịch “Giờ Trái đất”, “Ngày quốc tế đa dạng sinh học”, “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”, “Ngày môi trường thế giới”, “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ công nhân, lao động về bảo vệ môi trường, tích cực tham gia giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đối với các khu cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, UBND thành phố tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như các quy định về đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành công trình hạ tầng. Theo đó, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, không được xả chất thải, nước thải, khí thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân khu vực xung quanh.

Với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, thời gian tới, cùng với việc tiếp tục mời gọi, thu hút đầu tư các dự án, thành phố Phổ Yên sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án được cấp phép hoạt động, sản xuất kinh doanh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp xử lý triệt để đối với các đơn vị gây ô nhiễm môi trường; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, đồng thời thường xuyên giám sát, xử lý triệt để, kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Xuân Lâm
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động