Thu hồi 27,963 tỉ đồng qua thanh, kiểm tra bảo hiểm xã hội

10/10/2019 10:56 Tăng trưởng xanh
Trong tháng 9/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã triển khai thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra liên ngành theo kế hoạch tại 18.078 đơn vị với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 27,963 tỉ đồng.

Theo BHXH Việt Nam, trong số các đơn vị được thanh, kiểm tra trong tháng 9/2019, có 6.575 đơn vị được thanh tra chuyên ngành; 3.984 đơn vị được thanh tra, kiểm tra liên ngành; 7.519 đơn vị được kiểm tra.

Thu hồi 27,963 tỉ đồng qua thanh, kiểm tra bảo hiểm xã hội
Trong tháng 9/2019, có 6.575 đơn vị được thanh tra chuyên ngành

Qua kết quả thanh, kiểm tra phát hiện, các đơn vị nợ khi có quyết định là 2.171 tỉ đồng và sau khi đã nộp là 1.461 tỉ đồng. Toàn ngành đã ban hành 609 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt phải thu là 27,963 tỉ đồng.

Toàn ngành còn thu hồi được hơn 66 tỉ đồng từ hoạt động kiểm tra chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

Theo Báo Đấu thầu
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động