Thứ tư 27/05/2020 21:53

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 46 tuổi

19/09/2019 18:44
Ngày 19/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1229/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Ông Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1973), tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và là Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.

Tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn.

Ông Phạm Anh Tuấn từng trải qua các vị trí Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Từ tháng 2/2011, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam). Tháng 9/2013, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam . Tháng 12/2017, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông hiện có Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng 5 Thứ trưởng là Nguyễn Thành Hưng, Phạm Hồng Hải, Phan Tâm, Hoàng Vĩnh Bảo và Phạm Anh Tuấn.

T.M
Xem phiên bản mobile