Thứ năm 09/04/2020 08:32

Tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu

18/09/2019 14:21
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị các Bộ ngành, địa phương báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu.
Phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu Xây dựng Kế hoạch Quốc gia Thích ứng với biến đổi khí hậu

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011; Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05/10/2012. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao trách nhiệm định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, giám sát và đánh giá việc thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động.

tinh hinh thuc hien chien luoc va ke hoach hanh dong quoc gia ve bien doi khi hau
Các tổ chức xã hội ngày càng đóng góp nhiều hơn cho các nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu nhằm mục tiêu: “Phát huy năng lực của toàn đất nước, tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và tài sản, nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người và các hệ thống tự nhiên, phát triển nền kinh tế các-bon thấp nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh và phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và tích cực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất”.

Chiến lược đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ. Cùng với đó, Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện Chiến lược.

Để có cơ sở đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động nêu trên, đề xuất định hướng cho giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4643/BTNMT-BĐKH đề nghị các Bộ ngành, địa phương báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động kể từ khi ban hành đến nay gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Biến đổi khí hậu) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile