TP. Thái Nguyên: Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

04/09/2023 10:41 Địa phương
Trong 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, sau nửa nhiệm kỳ triển khai, tới nay tiến độ thực hiện cơ bản đảm bảo yêu cầu.
TP. Thái Nguyên: Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội
Một góc thành phố Thái Nguyên hôm nay

Đa số các chỉ tiêu dự kiến sẽ hoàn thành

Theo Báo cáo của Đảng bộ thành phố, dựa theo tốc độ tăng trưởng những năm gần đây trên địa bàn, giá trị tăng trưởng các chỉ tiêu dự kiến sẽ đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, tốc độ tăng của ngành nông, lâm nghiệp, dự kiến bình quân 5 năm tăng 5,1% (Mục tiêu Nghị quyết bình quân 5 năm tăng trên 5%); tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp địa phương, dự kiến bình quân 5 năm tăng 12,6% (Mục tiêu Nghị quyết tăng bình quân hằng năm trên 5%); thu ngân sách (không tính thu tiền sử dụng đất), dự kiến bình quân 5 năm tăng 10% (Mục tiêu của Nghị quyết tăng bình quân hằng năm 10%); và một số chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng chè, Tỷ lệ lao động qua đào tạo,… cũng sẽ đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, quản lý chỉnh trang đô thị có chuyển biến tích cực; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn được tăng cường; công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính,

cải thiện năng lực cạnh tranh đạt được nhiều kết quả quan trọng; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện,...

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực từ chính trị, tư tưởng, đạo đức cho tới tổ chức và cán bộ. Việc quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã tạo ra sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng bộ, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; giữ gìn sự đoàn kết trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

Chú trọng triển khai các dự án trọng điểm

TP. Thái Nguyên: Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 và Kết luận số 915-KL/TU, ngày 05/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2021 – 2025.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các dự án, công trình trọng điểm. Trong đó có một số dự án, công trình đầu tư công đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả như: Công trình xây dựng nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc; các mục đầu tư thuộc dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Các dự án, công trình trọng điểm khác, đảm bảo bố trí đủ vốn, thi công đạt tiến độ đề ra như: Dự án phát triển đô thị động lực thành phố Thái Nguyên; dự án Sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và tiến hành khởi công xây dựng mới các dự án quan trọng như: Cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn; cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên (nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc).

Kết quả thực hiện dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên: Dự án có 13/13 hạng mục công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và có quyết định phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình. Hiện nay, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ quyết toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của 2 gói thầu (Nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1 và nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2).

Tiến độ triển khai thực hiện “Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên”. Dự án bao gồm 02 hợp phần Đầu tư kết cấu - Nâng cấp cải thiện và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị (gồm 9 hạng mục đầu tư) và Đầu tư phi kết cấu - Hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện dự án đang được tích cực triển khai thực hiện .

Với tốc độ như hiện nay, kết hợp với sự quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân thành phố, tin rằng các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra sẽ thành công rực rỡ. Tuy nhiên, thành phố cần phải tích cực phấn đấu tốt hơn nữa một số chỉ tiêu như: Tốc độ tăng của ngành thương mại - dịch vụ trong 5 năm ước chỉ tăng 14,1% (Nghị quyết tăng bình quân trên 18%); tốc độ tăng của ngành công nghiệp, xây dựng trong 5 năm ước tăng 11,7% (Nghị quyết tăng bình quân trên 12%). Tỷ lệ phát triển đảng viên mới, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết nạp được 1.292 đảng viên mới, đạt 38,45% so với mục tiêu Nghị quyết (Mục tiêu Nghị quyết phấn đấu bình quân hằng năm kết nạp đảng viên đạt tỷ lệ từ 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ đầu nhiệm kỳ).

Đình Hợi

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động