Triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”

15/08/2021 19:25 Chính sách - Pháp luật
Triển khai thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” (sau đây gọi là Đề án). Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo, triển khai các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị, Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn (kế hoạch đầu tư, phát triển cây xanh đô thị hàng năm và 5 năm; quy định về phân cấp quản lý cây xanh; cơ chế, chính sách về đầu tư, tài chính và sử dụng đất; danh mục cây bảo tồn, cây trồng hạn chế, cây cấm trồng ...). Các khó khăn, tồn tại, vướng mắc cụ thể của địa phương trong quá trình thực hiện các quy định của Nghị định số 64/2010/NĐ-CP và Thông tư số 20/2005/TT-BXD. Đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn triển khai và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Thực trạng quản lý cây xanh đô thị, khu công nghiệp, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (xử lý nước thải, nghĩa trang, xử lý chất thải rắn): số lượng, chủng loại cây trồng; công tác trồng, chăm sóc, duy trì, cắt tỉa, di dời; số lượng, diện tích công viên, vườn hoa; kinh phí cho công tác trồng, phát triển cây xanh đô thị; quy hoạch và quản lý quy hoạch cây xanh trong các đồ án quy hoạch đô thị; quỹ đất và công tác quản lý phát triển vườn ươm; việc quản lý và phát triển dải cây xanh cách ly tại các KCN, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật theo quy chuẩn, tiêu chuẩn,...

3. Rà soát, tổng hợp diện tích đất, không gian cho phát triển cây xanh trong các quy hoạch xây dựng đô thị. Xây dựng kế hoạch trồng cây xanh đô thị theo từng năm và giai đoạn 2021-2025 phù hợp với mục tiêu của Đề án và điều kiện thực tế của địa phương.

Báo cáo xin gửi về Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng kỹ thuật), 37 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội trước ngày 31/8/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; gửi file mềm theo địa chỉ email: longnk.moc@gmail.com.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_2969-BXD-HTKT_28072021.pdf

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động