Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hệ từ xa năm học 2022-2023

09/08/2022 13:30 Chính sách - Pháp luật
Năm học 2022 - 2023, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mở ra nhiều cơ hội tuyển sinh mới cho các đối tượng có nhu cầu học tập tại trường, trong đó có thông tin tuyển sinh đào tạo đại học hệ từ xa.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xác định sứ mệnh của mình là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hệ từ xa năm học 2022-2023

Căn cứ Quy chế đào tạo từ xa ban hành theo Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 08/2020/TT-BGDĐT ngày 6/6/2020 ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ đề án tuyển sinh năm học 2022-2023 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được phê duyệt, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hệ từ xa năm học 2022-2023 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh và điều kiện nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a. Đối tượng:

- Học sinh phổ thông.

- Cán bộ, công chức, người làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang,... đã có bằng tốt nghiệp THPT, BTVH trở lên.

- Người đã có bằng tốt nghiệp THCN, trung cấp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề, đại học; sinh viên đang theo học các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

b, Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Công dân có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Không trong thời gian thi hành án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Người đã có bằng tốt nghiệp theo đúng quy định.

Nộp đầy đủ, đúng hạn hồ sơ dự tuyển và thực hiện đúng các quy định của trường về tuyển sinh.

2. Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Ghi chú

1

- Kế toán

100

2

- Tài chính - Ngân hàng

100

3

- Công nghệ thông tin

100

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

4. Thời gian đào tạo, tổ chức đào tạo và văn bằng tốt nghiệp:

a. Thời gian đào tạo:

- Thời gian học phụ thuộc vào hệ đào tạo và đối tượng tuyển sinh đầu vào, cụ thể:

- Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp PTTH thì thời gian đào tạo là thời gian theo thiết kế chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

- Các đối tượng đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học thì thời gian đào tạo là thời gian học các học phần/môn học sau khi được công nhận miễn trừ các học phần/môn học của chương trình đào tạo văn bằng trước so với chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành tuyển sinh của Trường.

b. Tổ chức đào tạo:

- Đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến.

- Đào tạo từ xa theo phương thức truyền thống (tự học có hướng dẫn với học liệu được cung cấp);

- Kết hợp các phương thức trên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

c. Văn bằng tốt nghiệp:

Được thực hiện theo khoản 23, Điều 1 của Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung số 34/2018/QH14 điều chỉnh Điều 38 Luật Giáo dục đại học năm 2013.

Theo đó, người học hoàn thành chương trình đào tạo đại học hệ từ xa, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đại học theo quy định, hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của người học thì được Hiệu trưởng nhà trường cấp 1 loại văn bằng tốt nghiệp đại học như đối với hệ đào tạo chính quy của Trường.

5. Thời gian nhận hồ sơ, xét tuyển và khai giảng:

Thời gian nhận hồ sơ Thời gian xét tuyển Thời gian khai giảng

Từ 28/7/2022 Đợt 1: Từ tháng 7/2022 đến tháng 9/2022

Đợt 2: Từ tháng 10/2022 đến hết 15/12/2022 Theo đợt xét tuyển

6. Lệ phí hồ sơ và xét tuyển, học phí:

a, Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: 1.050.000 đồng.

b, Học phí: 400.000 đồng/01 tín chỉ (Nếu thay đổi về học phí, nhà trường sẽ thông báo theo quy định).

7. Hồ sơ tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh (không trả lại sau khi nộp) theo mẫu chung của Trường, như sau:

Số TT

Nội dung

Số lượng

1

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)

01 bản

2

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, học bạ THPT, BTVH trung cấp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề, đại học (photo công chứng)

01 bản

3

- Các chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ (photo công chứng - nếu có)

01 bản

4

- Ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh phía sau mỗi ảnh)

02 bản

5

- Giấy khai sinh, CMT/CCCD (photo công chứng)

01 bản

6

- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

01 bản

Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thí sinh phải nộp kèm theo bản dịch công chứng và bản công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cấp.

8. Địa chỉ liên hệ mua và nhận hồ sơ tại:

- Khoa Đào tạo liên thông và Đào tạo từ xa: Phòng A411, Tầng 4, nhà A, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Địa chỉ: Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Điện thoại: 0912 414 668.

- Các trạm đào tạo từ xa của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đặt tại các địa phương (nếu có).

PV

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động