Chủ nhật 25/09/2022 11:11
Dòng sự kiện

Trường hợp nào phải điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường?

16/10/2019 12:00
Công đoạn phun sơn trong quá trình sản xuất không thuộc Khoản 2, Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường nên không phải thực hiện thủ tục xin điều chỉnh, thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Thiếu quy định đánh giá tác động môi trường với cụm mỏ khai thác đá
truong hop nao phai dieu chinh bao cao tac dong moi truong
Ảnh minh họa.

Công ty của bà Tạ Thùy Dung (Hải Phòng) chuyên sản xuất các sản phẩm đồ nhựa gia dụng, sản phẩm may và đồ kim loại gia dụng. Trong công đoạn sản xuất của công ty có quá trình phun sơn sản phẩm. Tuy nhiên, hiện tại và trong thời gian tới công ty sẽ ngừng thực hiện công đoạn này.

Bà Dung hỏi: Việc ngừng hoạt động công đoạn phun sơn có thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thì công ty bà có phải làm thủ tục xin điều chỉnh hay không? Việc quan trắc khí thải khu vực phun sơn theo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt có phải thực hiện tiếp hay không?

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) trả lời vấn đề này như sau:

Việc cơ sở ngừng thực hiện công đoạn phun sơn trong quá trình sản xuất không thuộc Khoản 2, Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường, do vậy chủ cơ sở không phải thực hiện thủ tục xin điều chỉnh, thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Chủ cơ sở có thể dừng việc quan trắc khí thải khu vực phun sơn để phù hợp với thực tế phát thải từ hoạt động của cơ sở.

Theo VGP
Xem phiên bản di động