Vĩnh Phúc: Phê duyệt "Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường đến năm 2025 , định hướng đến năm 2030"

Vĩnh Phúc: Phê duyệt "Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường đến năm 2025 , định hướng đến năm 2030"

Mới đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 3235/QĐ-UBND về việc "Phê duyệt đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn đến ...
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045

Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 (Quyết định số 728/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 6 năm 2023).
Phân cấp phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong Khu công nghiệp tại Hà Nam

Phân cấp phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong Khu công nghiệp tại Hà Nam

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam được phân cấp thực hiện phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong Khu công nghiệp thuộc diện ...
Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành công thương

Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành công thương

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1600/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành công thương đến năm 2030”.
Vĩnh Phúc: Nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Vĩnh Phúc: Nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Những năm qua, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự ...
Thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo quy định của pháp luật hiện hành và thủ tục hành chính quốc gia, trong thời hạn 55 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ của chủ dự án, cơ quan chức năng ...
Xây nhà máy, cấp nào duyệt đánh giá tác động môi trường?

Xây nhà máy, cấp nào duyệt đánh giá tác động môi trường?

Nếu dự án không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b và c, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP thì sẽ do UBND cấp tỉnh thẩm định ĐTM.
Trường hợp nào phải điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Trường hợp nào phải điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Công đoạn phun sơn trong quá trình sản xuất không thuộc Khoản 2, Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường nên không phải xin điều chỉnh, thay đổi.
Đà Nẵng tính thu hồi đất, mở rộng công viên 29-3

Đà Nẵng tính thu hồi đất, mở rộng công viên 29-3

Chính quyền TP Đà Nẵng đang lên phương án thu hồi khu đất mà trước đây đã "xẻ thịt" công viên 29-3 để bán cho doanh nghiệp nhằm mở rộng diện tích phục vụ công ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động