Thứ hai 13/07/2020 15:15

Ủy ban Chứng khoán phạt 2 doanh nghiệp số tiền 240 triệu đồng

28/10/2019 13:02
Ngày 28/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt hành chính với tổng số tiền 240 triệu đồng đối với Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư SGI và Công ty CP Len Việt Nam, do báo cáo không đúng quy định, vi phạm cơ cấu nhân sự, vi phạm về quản trị, điều hành công ty…
Công ty CP Cơ khí Gang thép bị phạt 60 triệu vì chây ì nộp báo cáo tài chính Công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng bị phạt 85 triệu đồng Phạt hàng loạt cá nhân vi phạm giao dịch chứng khoán

Cụ thể, ngày 25/10, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 339/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư SGI. Theo đó, phạt tiền 70 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác. Buộc công ty cải chính thông tin quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP; phạt tiền 70 triệu đồng do không bảo đảm cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ; phạt tiền 50 triệu đồng do không tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp về quản trị, điều hành công ty.

 

Trước đó, ngày 24/10, UBCKNN ban hành Quyết định số 336/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính Công ty CP Len Việt Nam, số tiền 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty CP Len Việt Nam công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty và trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014, 2015; báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2015; tài liệu họp, nghị quyết và biên bản đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, 2016, 2017; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và 2016; báo cáo thường niên năm 2014, 2016 và 2017.

Minh Tùng
Xem phiên bản mobile