Vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi bị phạt đến 25 triệu

10/10/2019 13:00 Tác động môi trường
Theo Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất những hành vi vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trang trại sẽ bị phạt tiền và có thể buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
Trang trại chăn nuôi quy mô lớn phải cách nguồn nước mặt tối thiểu 500 m
vi pham quy dinh ve xu ly chat thai chan nuoi phat den 25 trieu dong
Buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nếu không thực hiện xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi.

Cụ thể, hành vi sử dụng chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ chưa xử lý hoặc xử lý chưa đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa và quy mô nhỏ; từ 5-10 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

Nếu vi phạm một trong các hành vi như sử dụng nước thải chăn nuôi chưa xử lý hoặc xử lý chưa đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi cho cây trồng; không thực hiện xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi hoặc xử lý chưa đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi, sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa và nhỏ; từ 10-15 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

Không xử lý vật nuôi chết vì dịch bệnh và chất thải nguy hại khác bảo đảm yêu cầu về thú y, bảo vệ môi trường sẽ bị phạt tiền từ 15-25 triệu đồng và buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Đối với chăn nuôi nông hộ, nếu không có biện pháp xử lý phân, nước thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường và gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh bị phạt từ 0,5-1 triệu đồng; không xử lý vật nuôi chết vì dịch bệnh và chất thải nguy hại khác theo quy định bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng/hành vi.

Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Thúy Hà
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động