Thứ năm 04/06/2020 08:17

Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

27/11/2019 11:06
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của người dân xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Dự thảo hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp
bo sung danh muc nganh nghe uu dai dau tu
Cần bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, khả thi và hiệu quả trong việc thực hiện các quy định về ngành, nghề ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.

Mục tiêu ban hành Nghị định này là nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, khả thi và hiệu quả trong việc thực hiện các quy định về ngành, nghề ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật này, Luật Đầu tư, các Luật về thuế, sử dụng đất đai và pháp luật có liên quan và đồng thời khắc phục bất cập, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Dự thảo Nghị định gồm 03 Điều, cụ thể như sau:

Điều 1 bổ sung vào Mục V Phần B Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư các ngành, nghề: (i) Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; (ii) đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; (iii) đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; (iv) đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Điều 2 quy định việc bổ sung thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách dự án đầu tư.

Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân, tổ chức liên quan trong việc thi hành Nghị định.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV ngày 12/6/2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) quy định 04 ngành, nghề ưu đãi đầu tư trên đây. Tuy nhiên, hiện nay 04 ngành, nghề này chưa được quy định cụ thể tại Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014. Trong khi đó, Danh mục này là một trong những căn cứ để áp dụng mức hoặc hình thức ưu đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế nhập khẩu và một số chính sách hỗ trợ đầu tư khác theo quy định, gây vướng mắc trong việc xác định căn cứ pháp lý để áp dụng các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư nêu trên.

Do vậy, việc ban hành Nghị định nhằm cụ thể hóa quy định Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần bảo đảm thi hành đồng bộ quy định của Luật này và các Luật có liên quan.

Mời bạn đọc xem toàn văn Dự thảo tại đây.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile